Op zaterdag 14 mei wordt weer een Zuurdiekster-, molen- en orgeldag georganiseerd.

Hoe het dag- en avondprogramma eruit gaan zien, daar komt nog bericht van. Noteer de datum alvast in uw agenda / op uw kalender.

Natuurlijk zijn er altijd vrijwilligers nodig die de commissie willen helpen, steunen, hand- en spandiensten leveren. Meld je aan via dbzuurdijk@gmail.com